Rodinný tábor 2021

Už je to za námi, škoda…

27. 7. 2021
Po dlouhých přípravách, plánování, dolaďování, mnohých telefonátech, veselém nakupování a dalších jiných aktivitách spojených s naším letošním Awaňáckým táborem jsme konečně v neděli 18. 7. 2021 stáli na parkovišti před karvinským obchodním centrem a postupně přebírali děti od rodičů. I když to byla pro mnohé z nich první zkušenost, kupodivu se loučení dětí s rodiči obešlo bez slziček (i na straně rodičů :-). Následovala jejich dlouhá cesta vlakem, autobusem a nakonec i auty, kterou děti i vedoucí zvládli bravurně! Nikdo se neztratil, svačiny se snědly, žádné zpoždění se nekonalo…

Samotný začátek tábora byl pro děti hodně zajímavý! Po ubytování ve stanech a po počátečním rozkoukávání, poznávání tábořiště a jeho blízkého okolí následoval první nástup, pasování na táborníky, rozdělování do družstev… Samotné sžívání družstev a navazování kamarádských vztahů mezi dětmi samotnými i jejich novými vedoucími snad ani neproběhlo 🙂 Všichni byli hned „tak nějak“ kamarádi, jako by se znali od jakživa. Nutno ale říci, že letos byla na tom našem táboře významně zastoupená početná skupina z obce Stonava, která byla významným tmelícím prvkem ve všech našich oddílech.

Následoval celý týden pohodového táborového programu plného her, zpívání, nástupů, rozcviček a vůbec všeho, co k takovému opravdovému táboru uprostřed krásných Jeseníků patří. Program se jmenoval „Za 7 dní“ a už jeho název napovídá, že byly všechny hry i aktivity protkány tématem příběhu „Stvoření světa“. Děti si nejen rozšířily poznatky o nádherné okolní přírodě, ale také se naučily v ní orientovat, vážit si jeden druhého, spolupracovat a společně objevovat Boží krásu stvoření na vlastní kůži prostřednictvím her, písniček, ranních slovíček, či večerních programů u táboráků.

Praktický život v táboře byl ryze tábornický. I když to pro mnohé z dětí byla úplně první zkušenost být někde sami bez rodičů, zvládli to na výbornou! Děti spaly po dvojicích ve stanech, držely noční hlídky, urputně bojovaly za každý bod v celotáborových hrách za svůj oddíl, držely službu v kuchyni, baštily do posledního sousta každé jídlo, co jim připravily naše prima tety kuchařky! 🙂

V polovině tábora nás doplnili rodičové „našich“ dětí a nutno uznat, že se jim povedlo vplout mezi nás naprosto skvěle! Stali se plnohodnotnými členy družstev, ubytovali se ve stanech s podsadou jako děti, začali spolu s nimi plnit táborové úkoly, svědomitě uklízeli ve svých stanech, zúčastňovali se celotáborovek, ranních rozcviček a vůbec neprotestovali! 🙂

Táborový program i přes tuto významnou změnu běžel vesele dál a my zažívali různá dobrodružství okořeněná právě přítomností nových členů oddílů v podobě rodičů dětí. Mezi tím jsme spolu navazovali nová přátelství, vykládali o všem možném atd.
Dalo by se zde psát nekonečně dlouho o různých detailech ze života našeho tábora, ale to by bylo asi na dlouho. Ideální je to s námi zažít! Všichni, kteří jsme se nějakým způsobem podíleli na organizaci letošního awaňáckého tábora jsme se shodli, že pokud to situace dovolí, příští rok do toho jdeme znovu! Možná, že se rodí nová tradice a i vy se můžete stát se svými dětmi její nedílnou součástí 🙂